Ekonomiskt stöd och avgifter

Ibland händer det saker i livet som gör att du behöver hjälp med din ekonomi. Det kan handla om arbetslöshet, otillräckliga inkomster eller att du har svårt att hantera dina skulder.

Oavsett anledning till din ekonomiska situation kan du vända dig till kommunen för att få stöd och hjälp.

Här har vi samlat information om försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning samt vilka avgifter vi behöver ta ut för att kunna ge dig och alla andra omsorgstagare i Oskarshamns kommun en god vård och omsorg.

Kontakt
Enhetschef Ekonomi- och stödenheten
Michael Edlund
Telefon: 0491-880 00