Krisberedskap

Krisberedskap handlar om medborgarnas och samhällets förmåga att hantera oönskade händelser och kriser. Begreppet krisberedskap kan delas upp i fyra olika delar:

Sårbarhetsreducerande åtgärder

Medborgarna ska ha en grundberedskap för att hantera tillfälliga bortfall av ström, telefoni och vatten. Denna beredskap kan du läsa mer om på sidan "Din beredskap". Kommunen och övriga samhället kontrollerar regelbundet att samhällsviktig verksamhet kommer att fungera även vid kris och stora påfrestningar.

Krisledningsförmåga

Ledning i krissituationer bygger på att verksamheter och medborgare tar ansvar för det de ansvarar för i ett normalläge. Kommunen har en organisation för ledning av kriser som övas regelbundet. Genom omvärldsbevakning ser vi till att om möjligt ligga steget före krisen.

Krisstöd

De som finns omkring den som drabbas av en olycka eller annan kris är absolut viktigast. I vissa situationer kan det krävas en samordning av krisstödsinsatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa. Då används kommunens så kallade Posom-organisation. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Information till allmänheten

När samhället drabbas av störningar av olika slag är information till allmanheten viktig. Kommunen har en beredskap för hur allmänheten ska få information eller varnas vid en större händelse eller kris.

Kontakt
Lars Blomberg
Säkerhetschef
Telefon: 0491-880 00
Fredrik Sandqvist
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0491-880 00