Om Oskarshamns kommun

Oskarshamn – en kombination av arv och miljö. Sjöar, skärgård och skog. Stad och landsbygd. Ett landskap där kluriga smålänningar lämnat avtryck på mångahanda vis – i konstens värld, i vetenskapen, i historien, i staden, i naturen och inte minst i mannaminne.

Välkommen till öarnas och sjöarnas plats. Vår skärgård och våra 500 sjöar, med sina totalt 6 139 öar, gör Oskarshamn till Sveriges fjärde örikaste kommun. Kommunen ligger i östra Småland vid Kalmarsund och är en del av Kalmar län. Kommunens centralort är Oskarshamn. Figeholm, Fårbo, Kristdala, Bockara, Påskallavik och Misterhult är de större orterna utanför staden.

Oskarshamns kommun är möjligheternas kommun, en plats där människor ska känna sig trygga och trivas och våga leva livet tryggt och aktivt. Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun för alla som bor och vill bo här, och för alla de som vill besöka oss.

Invånare: Cirka 27 200 personer

Yta: 1 054 kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13.

Fastlandskust: Total längd är 32 mil

Öar: Totalt 6 139 öar i sjöar och havet

Största ö: Runnö med 589 hektar

Sjöar: 553 stycken

Naturreservat: 28, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med 8 522 hektar

Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Den bildades 1926 och utvidgades 1988. Ön kallas också Blåkulla och är en av Sveriges mest sägenomspunna.

Högsta punkt: Den högsta platsen i Oskarshamns kommun ligger i Hylteskogen utanför Åskögle, Kristdala. Den är 147 meter över havet.

Är du intresserad av information om befolkningsstatistik, inkomster, arbetsmarknad och liknande hittar du det under våra statistiksidor.

År 1646 blir fiskeläget Duderhultevik upphöjt till köping genom resolution av drottning Kristina, vilket innebar att Kalmar stad fick hålla marknad här vid fyra tillfällen per år.

1785 görs den första framställningen till Kungl Maj:t om stadsprivilegier. Sedan följde elva framställningar innan köpingen förklaras som stapelstad. Köpingen blir municipalsamhälle år 1843 och får en municipalstyrelse som har till uppgift att handlägga köpingens samtliga angelägenheter.

1856 förklarar Kung Oscar 1 köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn.

1888 köptes Fredriksbergs herrgård med tillhörande mark på exekutiv auktion. Därmed öppnas helt andra möjligheter för staden att expandera.
1956 firade Oskarshamn 100 år. Under de första hundra ökade befolkningen från 2 202 invånare till 11 754.

1967 växte Oskarshamns stad när den slogs ihop med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult till Oskarshamns kommun.

År 2017 antog kommunfullmäktige visionen "Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt."

År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla.

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Vi har goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden.

Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar vi kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs.

Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service.

Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar vi en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet.