Om Oskarshamns kommun

Invånare: Cirka 27 000 personer
Yta: 1 054 kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13.
Fastlandskust: Total längd är 32 mil
Öar i havet: 5 429 vars stränder mäter 117 mil
Största ö: Runnö med 589 hektar
Sjöar: 553 stycken
Naturreservat: 28, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med 8 522 hektar
Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Den bildades 1926 och utvidgades 1988. Ön kallas också "Blåkulla" och är en av Sveriges mest sägenomspunna.

Välkommen till vackra Oskarshamn, i den här filmen från kommunen får du uppleva några av alla våra fina platser. 

Är du intresserad av information om befolkningsstatistik, inkomster, arbetsmarknad och liknande hittar du det under våra statistiksidor.

Vision för Oskarshamns kommun

År 2017 antog kommunfullmäktige visionen " Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt."

År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla.

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Vi har goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden.

Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar vi kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs.

Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service.

Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar vi en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet.