Om Oskarshamns kommun

Oskarshamn är en plats med livskvalitet för alla. Barnen i Oskarshamn går i trygga skolor och förskolor och vi tar god hand om våra äldre. Här finns över 180 föreningar och många aktiviteter för ett aktivt friluftsliv.

Välkommen att hälsa på oss i Oskarshamn! Eller varför inte flytta hit?
Vi har en stark arbetsmarknad, drömtomten väntar på att bebyggas och nya grannar ser vi alltid fram emot.

Välkommen till vackra Oskarshamn, i den här filmen från kommunen får du uppleva några av alla våra fina platser. 

Fakta om Oskarshamn

Invånare: Cirka 27 200 personer
Yta: 1 054 kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13.
Fastlandskust: Total längd är 32 mil
Öar i havet: 5 429 vars stränder mäter 117 mil
Största ö: Runnö med 589 hektar
Sjöar: 553 stycken
Naturreservat: 28, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med 8 522 hektar
Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Den bildades 1926 och utvidgades 1988. Ön kallas också "Blåkulla" och är en av Sveriges mest sägenomspunna.

Är du intresserad av information om befolkningsstatistik, inkomster, arbetsmarknad och liknande hittar du det under våra statistiksidor.

Oskarshamns historia

År 1646 blir fiskeläget Duderhultevik upphöjt till köping genom resolution av drottning Kristina, vilket innebar att Kalmar stad fick hålla marknad här vid fyra tillfällen per år.

1785 görs den första framställningen till Kungl Maj:t om stadsprivilegier. Sedan följde elva framställningar innan köpingen förklaras som stapelstad.
Köpingen blir municipalsamhälle år 1843 och får en municipalstyrelse som har till uppgift att handlägga köpingens samtliga angelägenheter.

1856 förklarar Kung Oscar 1 köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn.

1888 köptes Fredriksbergs herrgård med tillhörande mark på exekutiv auktion. Därmed öppnas helt andra möjligheter för staden att expandera.
1956 firade Oskarshamn 100 år. Under de första hundra ökade befolkningen från 2 202 invånare till 11 754.

1967 växte Oskarshamns stad när den slogs ihop med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult till Oskarshamns kommun.

Vision för Oskarshamns kommun

År 2017 antog kommunfullmäktige visionen " Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt."

År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla.

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Vi har goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden.

Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar vi kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs.

Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service.

Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar vi en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet.

Jobba hos oss

Som kommunens största arbetsgivare har vi ett ständigt behov av att rekrytera kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare. Vi vill gärna att du blir en av oss! 

Kort om vad Oskarshamns kommun har att erbjuda

Här har vi samlat information som kan vara bra att ha för dig som bor här eller funderar på att flytta hit. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.