Bockaraskolan

Skolan ligger i Bockara by ca 2,5 mil väster om Oskarshamn. Här går barn från förskoleklass till år 6. Fritidsverksamheten bedrivs i samma hus. På samma gård ligger även förskolan, Musseberg för 1-5-åringarna. Bockara ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till Hagsjön och skogen in på knuten.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Bockaraskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen "Kompisplan" ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever.

I arbetslaget försöker vi ta tillvara var och ens kompetenser och intressen, vilket innebär att all personal någon gång under veckan möter alla barn.

Musik och teater är viktigt på vår skola. Varje år har vi Lucia-show i kyrkan, melodifestival i idrottshallen och något annat gemensamt teaterprojekt på gång.

Fritidshem i Bockara

Skolans fritidshem med avdelningen Talldungen har barn inskrivna i åldrarna 6-11 år. Vi prioriterar leken, där man får in viktiga delar av barns utveckling så som barns sätt att tänka, lösa problem och hantera information. Under loven försöker vi erbjuda barnen aktiviteter som är svåra att genomföra under "vanlig" fritidstid till exempel, skridsko åkning, simning, ridning, bowling och hemma på fritids erbjuder vi större pyssel projekt. När vi planerar vår lovverksamhet försöker vi tänka på att barnet ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter. Och genom att besöka kommunens olika fritidsverksamheter kan vi uppmuntra och väcka intresse hos barnet att vilja utföra olika fritidsintressen då de slutar på fritidshemmet.