Bockaraskolan

Skolan ligger i Bockara by ca 2,5 mil väster om Oskarshamn. Här går barn från förskoleklass till år 6. Fritidsverksamheten bedrivs i samma hus. Bockaraskolan ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till Hagsjön och skogen in på knuten.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Fritidshem på Bockaraskolan

På Bockaraskolan finns fritidshems avdelningen Talldungen.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Bockaraskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen "Kompisplan" ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever.

I arbetslaget försöker vi ta tillvara var och ens kompetenser och intressen, vilket innebär att all personal någon gång under veckan möter alla barn.

Musik och teater är viktigt på vår skola. Varje år har vi Lucia-show i kyrkan, melodifestival i idrottshallen och något annat gemensamt teaterprojekt på gång.