Vallhallaskolan

Välkommen till vår skola.

Vallhallaskolan ligger centralt placerad i Stadsparken. Detta innebär att
skolan har ett naturskönt och lugnt läge med närhet till centrum. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Fritidshem på Vallhallaskolan

På skolan finns det två fritidshems avdelningar. Höken tar emot barn från förskoleklass och årskurs 1. Örnen har barnen från årskurs 2 och uppåt.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Vallhallaskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.