Vallhallaskolan

Vallhallaskolan ligger centralt placerad i Stadsparken. Detta innebär att skolan har ett naturskönt och lugnt läge med närhet till centrum. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Fritidshem på Vallhallaskolan

På skolan finns det två fritidshems avdelningar. Höken tar emot barn från förskoleklass och årskurs 1. Örnen har barnen från årskurs 2 och uppåt.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Vallhallaskolans arbete för att främja elevers lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss
Vallhallaskolan
Tfn: 0491-884 60
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Kyrkoallén 3
572 55 Oskarshamn
Vallhallaskolans fritidshem - Höken
Tfn: 0491-76 49 11
Vallhallaskolans fritidshem - Örnen
Tfn: 0491-76 49 10
Marie Finnman
Rektor F-9
Tfn: 0491-880 00
Roger Nilsson
Biträdande rektor
Tfn: 0491-880 00
Maria Hjelm
Biträdande rektor
Tfn: 0491-880 00