Kristinebergskolan

Varje dag är det full aktivitet bland alla elever i våra förskoleklasser, fritidshem, i alla klasser i årskurs 1–9 i grundskolan och i träningsskolan. Vi utbildar nyfikna och vetgiriga elever och stimulerar dem till att ständigt lära nytt! Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter.

På vår skola finns elever från många olika länder och med många skilda behov av stöd och vägledning genom skoltiden. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö och bidrar var och en på sitt sätt att bevara och vidareutveckla det goda klimat som råder på skolan!

Fritidshem på Kristinebergskolan

På Kristinebergskolan finns fritidshems avdelningarna Björnen, Grävlingen och Räven för de yngre barnen och Vargen och Gölkärret för de äldre.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Kristinebergskolans arbete för att främja elevers lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. 

Kontakta oss
Kristinebergskolan
Tfn: 0491- 76 44 20
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Arkitektvägen 24
572 62 Oskarshamn
Kristinebergskolans fritidshem - Björnen
Tfn: 0491-76 44 45
Kristinebergskolans fritidshem - Grävlingen
Tfn: 0491-76 44 40
Kristinebergskolans fritidshem - Gölkärret
Tfn: 0491-76 48 97
Kristinebergskolans fritidshem - Räven
Tfn: 0491- 76 44 55
Kristinebergskolans fritidshem - Vargen
Tfn: 0491-76 41 91
Johanna Magnusson
Rektor F-9
Tfn: 0491-880 00
Josefine Lundell
Biträdande rektor F-3
Tfn: 0491-880 00
Sofia Källman
Biträdande rektor 4-6
Tfn: 0491-880 00
Karolin Adler
Biträdande rektor 7-9
Tfn: 0491-880 00