Saltvikskolan

Saltvikskolan ligger i ett vackert och naturskönt område, på en höjd i
samhällets södra del. Här finns närhet till havet, skogen, Skallarebäcken och
stora öppna ängsmarker. Detta tas tillvara på i undervisningen. Här går elever från förskoleklass och upp till och med årskurs 3. 

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Fritidshem på Saltvikskolan

På Saltvikskolan finns fritidshems avdelningen Saltvik.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Saltvikskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.