Norra skolan

Norra skolan ligger i norra delen av Oskarshamn i närheten av hamnområdet. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Fritidshem på Norra skolan

På skolan finns det tre fritidshems avdelningar. Tärnan och Viggen är för de yngre, förskoleklass och åk 1. Stormfågeln är för de äldre, åk 2 och uppåt.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Norra skolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss
Norra skolan
Tfn: 0491-884 60
Besöksadress:
Jungnergatan 9
572 32 Oskarshamn
Norra skolans fritidshem - Stormfågeln
Tfn: 0491- 76 49 25, 0491-76 49 17
Besöksadress:
Länsmansgatan 6
Norra skolans fritidshem - Tärnan
Tfn: 0491-887 19, 0491-76 49 27
Norra skolans fritidshem - Viggen
Tfn: 0491-76 49 21, 0491-76 44 71
Thomas Hall
Rektor Norra skolan
Tfn: 0491-880 00
Anna Nilsson
Biträdande rektor
Tfn: 0491-880 00