Kristdalaskolan

Skolan är en grundskola med årskurserna F - 6 och fritidshem. Vår verksamhet är fylld av härliga elever och ambitiösa pedagoger. Tillsammans utbildar vi världsmedborgare och gör allt vi kan för att vara en tillgänglig skola för alla, alltid. Du hittar oss mitt i samhället vid Kristdala torg.

Fritidshem på Kristdalaskolan

På Kristidalaskolan finns fritidshems avdelningen Regnbågen.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Kristidalaskolans arbete för att främja elevers lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.