Figeholmskolan

Figeholmskolan är en F-2 skola. Här går barn både från Figeholm och Fårbo. Skolans fritidshem med avdelningen Skutan finns på skolan. I andra delen av skolan finns förskolan Prästkragen.

Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och hav.

Barnen har en omväxlande skoldag, där lektioner i klassrummet varvas med fritidsaktiviteter. En förmiddag i veckan har vi utedag. Barnen är då indelade i åldersblandade grupper. Utedagarna är till stor del upplevelseinriktade. Den konstfrusna isbanan, intill vår sporthall, används flitigt vintertid.

Våra elever, deras lärande, trivsel och utveckling står i centrum för oss.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Figeholmskolans och Fårboskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen "Kompisplan" ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever och är en förenklad broschyr av planen. 

Skolans fritidshem avdelning Skutan

Vi vistas mycket ute i vår fina närmiljö. Vi arbetar för att barnen ska vara trygga i sig själva och i gruppen. Vi ger barnen en meningsfull fritidstid, där de utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sig själva och för andra och utvecklar en god social kompetens.

Under den samlade skoldagen finns personalen med i skolan, vilket innebär en trygghet för barnen. Pedagogerna har en helhetssyn och är delaktiga hela dagen.