Figeholmskolan

Figeholmskolan är en F-2 skola. Här går barn både från Figeholm och Fårbo. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och hav.

Barnen har en omväxlande skoldag, där lektioner i klassrummet varvas med fritidsaktiviteter. En förmiddag i veckan har vi utedag. Barnen är då indelade i åldersblandade grupper. Utedagarna är till stor del upplevelseinriktade. Den konstfrusna isbanan, intill vår sporthall, används flitigt vintertid.

Våra elever, deras lärande, trivsel och utveckling står i centrum för oss.

Fritidshem på Figeholmskolan

På Fårboskolan finns fritidshems avdelningen Skutan.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Figeholmskolans och Fårboskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen "Kompisplan" ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever och är en förenklad broschyr av planen.