Fårboskolan

Skolan hittar i Fårbo en och en halv mil norr om Oskarshamn. I skolan går elever från årskurs 3 till årskurs 6.

Skolgården är lekvänlig med lekredskap, skog och fotbollsplan. Närheten finns till både skog och natur. Skolan uppfördes 1949 och har sedan dess byggts till två gånger. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka elevers sociala färdigheter.

Fritidshem på Fårboskolan

På Fårboskolan finns fritidshems avdelningen Lammet.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Figeholmskolans och Fårboskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen "Kompisplan" ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever och är en förenklad broschyr av planen.