Påskallavikskolan

Påskallaviks skola ligger vackert nära naturen, med Östersjön på ena sidan och skogen åt andra hållet. Påskallaviks bibliotek finns på skolområdet, och Påskallaviks kyrka är närmsta granne.

Varje dag är det full aktivitet bland alla elever i våra förskoleklasser, fritidshem och i alla klasser i åk 1–6 i grundskolan. Vi utbildar nyfikna och vetgiriga elever och stimulerar dem till att ständigt lära nytt! Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter.

På vår skola finns elever från många olika länder och med många skilda behov av stöd och vägledning genom skoltiden. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö och bidrar var och en på sitt sätt att bevara och vidareutveckla det goda klimat som råder på skolan!

Fritidshem på Påskallavikskolan

På Påskallvikskolan finns fritidshems avdelningarna Näset eller Spänget. På Näset går barn i förskoleklass och årskurs 1. På Spänget går barn från årskurs 2 och uppåt.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Påskallavikskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.