Arbetsmarknadsenheten

För kännedom med anledning av Covid-19

Våra andra verksamheter har öppet men med vissa begränsningar. Vi har tagit bort Drop-in och försöker i första hand hjälpa via telefon eller Skype. 

Vi arbetar övergripande på flera sätt för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med blivande och framtida arbetskraft – via vägledning till jobb för ungdomarna.

Vi fokuserar på arbetsgivarnas behov av arbetskraft – både på kort och lång sikt.

För att kunna göra detta samarbetar och samverkar arbetsmarknadsenheten med flera aktörer – Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, Lernia, Svenskt näringsliv, Försäkringskassan, andra kommuner med flera.

Detta är våra verksamheter

  • Etableringsvägledare ger vägledning och service till nyanlända kommuninvånare som har anvisats en bosättning i kommunen genom Migrationsverket eller som har valt att på egen hand bosätta sig i kommunen.
  • Offentligt skyddad anställning (OSA) är en arbetsmarknadsåtgärd i samarbete mellan Oskarshamns kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är arbetslösa personer över 18 år som har någon form av generell specifik kognitiv funktionsnedsättning samt missbruk eller beroende och/eller som på grund av långvarig psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet.
  • Extratjänster –  hos offentliga verksamheter (läs mer hos Arbetsförmedlingen).
  • Växla försörjningsstöd till jobb – Kommunen erbjuder, via Arbetsmarknadsenheten, personer en anställning på kommunala arbetsplatser under ett år och växlar försörjningsstödet till lön. 
  • Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16–20 år
  • Vägknuten – en insats inom Samordningsförbundet för människor i behov av samverkan mellan myndigheter
  • Miljöhuset Återbruk

Vill du träffa oss?

Du når oss genom att besöka oss på Bryggaregatan 1 (våning 3), via telefon 0491-886 40 eller via mejl arbetsmarknadsenheten@oskarshamn.se.

Kontakta oss
Arbetsmarknadsenheten
Tfn: 0491-886 40
Besöksadress:
Bryggaregatan 1, våning 3
Oskarshamn