Om Nova

Entré till Nova.

En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling erbjuder möjlighet till att studera längre och kortare YH-utbildningar, högskoleutbildningar och uppdragsutbildningar på heltid, deltid eller på distans. Utbildningarna tas fram i samarbete med näringslivet och utifrån behov. Novas uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö.

Nova är en samarbetsplattform som arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt mot allmänheten.