Så behandlar vi dina personuppgifter – Nova

Ändamål

När du ansöker till en kurs/utbildning eller anmäler dig till ett arrangemang anordnat av Nova, behandlar vi dina personuppgifter för att upprätta relevanta listor som behövs i respektive sammanhang.

Vem delar vi dina personuppgifeter med?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med aktuellt lärosäte. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter för något annat syfte än det som är relevant för kursens/utbildningens genomförande.

Hur länge lagras uppgifterna

Vi kommer att spara dina personuppgifter längst till och med ett år efter avslutad kurs/utbildning i uppföljningssyfte. Sedan raderas de. Listor upprättade för enstaka arrangemang raderas inom en vecka efter genomförandet.

Du har rätt att (efter styrkt legitimation)

  • Begära tillgång till uppgifterna
  • Begära rättelse av uppgifterna
  • Begära radering av uppgifterna
  • Invända mot behandlingen
  • Lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet, om du anser att dina personuppgifter har använts på ett felaktigt sätt.

Övrig användning

Om du genomför en längre kurs eller utbildning hos oss, kommer din e-postadress att användas för nyhetsutskick från Nova. Du kan välja att avregistrera dig från utskicken genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet. Din e-postadress kan också komma att användas i utvärderingssyfte senast ett år efter avslutad kurs/utbildning.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun är ytterst ansvarig för Novas hantering av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats kan du läsa mer om dataskyddsförordningen.