Forskning och utveckling

En person håller i en tablet med ena handen och trycker på skärmen med den andra. Bakgrunden är illustrerad med små hexagon innehållande olika illustrationer.

Forskning och utveckling är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners.

En viktig del i arbetet är de akademiska samarbetena samt de avtal vi skrivit med flera stora universitet och tekniska högskolor.

Här kopplar vi ihop näringsliv och offentlighet med akademin för att åstadkomma utveckling i form av till exempel industriprojekt, kompetensutveckling och digitalisering i regionen.

Näringsliv och offentlig sektor erbjuds utvecklingsmöjligheter som till exempel

  • Industriella forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Utbildningsinsatser
  • Digitaliseringsprojekt för offentlig sektor
  • Examensarbeten och studentprojekt

Nova kan hjälpa till med att ta kontakt och hitta rätt kompetens inom universitetet.

Kontakt
Anna Rockström
Koordinator större utvecklingsprojekt
Telefon: 0491-882 78