Universitetssamverkan

Oskarshamn har en stark industri som är beroende av universiteten och de tekniska högskolorna för kompetensförsörjning, spetskompetens och innovation.

Oskarshamn ligger geografiskt långt från de stora universiteten och i synnerhet de tekniska högskolorna.

För att stötta kommunens och industrins behov av kompetensförsörjning, spetskompetens och innovation har Oskarshamns kommun ingått långsiktiga avtal med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Nova är kommunens kontakt för avtalen och ansvariga för genomförandet.

Genom Nova har kommunen även samverkansavtal inom specifika områden med Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Läs mer om våra samverkansprojekt