Källkritik och informationssökning

Skolbiblioteket är en viktig resurs i undervisningen om källkritik och informationssökning. Du som elev får del av genomgångar i klass men också enskilt. 

Det kan se olika ut för olika program men det första gymnasieåret har alla klasser biblioteksintroduktioner. De tar upp bibliotekets olika tjänster, både i det fysiska rummet och digitalt. Enskild handledning brukar oftast hållas i samband med gymnasiearbetet i årskurs tre. Om du vill ha det så är du välkommen att "boka en bibliotekarie".

Här kan du ta del av det material vi använder. Du behöver vara inloggad på ditt EDU-konto för att komma åt länkarna. 

Kontakt
Linda Armbäck
Bibliotekarie
Telefon: 0491-880 00
Anette Swärd
Bibliotekarie
Telefon: 0491-880 00