Bibliotek Oscar

Välkommen till Bibliotek Oscar

Du hittar oss precis innanför huvudentrén. Vi har gott om studieplatser, ett separat studierum, hyllmeter med facklitteratur och skönlitteratur, digitala tjänster, skrivare och annat som du  kan ha nytta av under dina tre år på vår skola.

Det här gäller under distansstudierna. Uppdaterat 2020-12-09

  • Du kan komma till skolans bibliotek och lämna eller låna litteratur.
  • Du kan återlämna det du lånat på skolan på något av de övriga biblioteken i kommunen.
  • Om lånetiden inte gått ut så kan du låna om via https://bookitpub.oskarshamn.se/web/pub/user-pages  Du loggar in med samma uppgifter som när du lånar här på biblioteket.
  • Om du behöver hjälp att låna om eller byta kod till bibliotekskontot så kan du höra av sig till oss gymbibl@oskarshamn.se
  • Du kan även ta kontakt med oss eller komma hit om du har problem med din chromebook.

Klasserna besöker Bibliotek Oscar vid flera tillfällen. Bland annat för att få en biblioteksintroduktion och genomgångar i källkritik och informationssökning. Vi har också ett övergripande ansvar för gymnasieelevernas chromebook.

Bibliotek Oscar är till för dig som studerar eller jobbar vid Oscarsgymnasiet, Komvux, Lärvux och SFI. 

Biblioteket är öppet hela skoldagen: 8.00–16.00.

Välkommen!