Individuella val

På gymnasiet får du göra individuella val för att få den utbildning du vill ha.

Inom ditt program läser du programgemensamma kurser, kurser inom inriktningen och programfördjupning. Individuellt val är 200 poäng inom programstrukturen på samtliga nationella program. 

Som individuellt val kan du välja kurser som breddar din behörighet för att söka till högskola eller kurser som fördjupar ditt program. På Oscarsgymnasiet är individuellt val utlagda på 100 poäng i årskurs två och 100 poäng i årskurs tre. Kurser inom idrott och hälsa och estetiska ämnen erbjuds alltid. Kurser som ger extra meritpoäng kan också erbjudas. 

Kontakt
Studie- och yrkesvägledare Oscarsgymnasiet
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet