Elevhälsoteam

Elevhälsa är ett samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik för eleverna. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.
 
Det finns skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger som var och en på sitt sätt ser till att eleverna alltid har tillgång till professionell hjälp. Dessutom finns det skolläkare och skolpsykolog som man kommer i kontakt med via elevhälsans personal.

I Oscarsgymnasiets elevhälsoteam ingår studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, kuratorer, speciallärare och specialpedagoger. 

Läs mer om elevhälsans arbete och vilken hjälp du kan få.