Oskarshamns Utvecklings AB

Oskarshamns Utvecklings AB (UTAB) skapades ursprungligen för att förvalta och utveckla industrilokaler som en del i kommunens näringslivsarbete. Denna del av bolagets verksamhet är för närvarande avvecklad. Till bolaget knöts tidigt att äga och förvalta Oskarshamns flygplats. En flygplats som fram till 2014 bedrev kommersiell reguljär flygtrafik mellan Oskarshamn och Stockholm.

Kommunen beslutade 2015 att avveckla flygplatsen som instrumentflygplats, vilket innebär att det inte är tillåtet att driva kommersiell flygning. Kvar finns möjlighet att under begränsade former erbjuda flygtjänster till privatplan, affärsflyg och samhällstjänster. Detta inom ramen för Transportstyrelsens regelverk för inrättade flygplatser som inte kräver godkännande. För ytterligare information kontakta kommunens tekniska kontor.