Information till föreningar

Oskarshamns kommun erbjuder föreningar möjligheten att ta emot feriepraktikanter för hjälp med enklare uppgifter. Vi ansvarar för rekryteringen, ersättningen till ungdomarna och större delen av administrationen. Nu påbörjar vi inventering av ferieplatser och vill veta om ni är intresserade av och har möjlighet att ta emot feriepraktikant i år.

Feriepraktik får inte ersätta ordinarie arbete utan ska innebära en kvalitetsförstärkning i verksamheten. Personen måste ha handledare och  meningsfulla arbetsuppgifter under hela perioden. Om ni inte har någon handledare till den plats ni erbjuder kommer den inte att tillsättas.

Hur jobbar en feriepraktikant?

Feriepraktikanten arbetar en ferieperiod som är vecka 25–27, vecka 28–30 eller vecka 31–33. Totalt arbetar varje person alltså 3 veckor och arbetstiden är 6 timmar per dag. Ni har möjlighet att anmäla platser antingen under någon eller samtliga av perioderna. Ni väljer själva vilket som passar bäst utifrån verksamhetens bästa, tillgången till handledare och meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetstiden förläggs till dagtid på vardagar någon gång mellan klockan 07.00 och 19.00. Som feriearbetare arbetar man inte helger.

Vad får en feriepraktikant arbeta med?

Det finns speciella regler för arbetsuppgifter när det kommer till ungdomar under 18 år. Dessa regler måste ni som föreningar ta hänsyn till när ni väljer att anmäla ert intresse för att ta emot feriepraktikanter.

 • Ungdomen får INTE arbeta ensam, en handledare måste vara närvarande under hela arbetsdagen. Det ska vara en komplettering av arbetskraft, inte istället för en ordinarie personal.
 • Ungdomen får inte genomföra riskfyllda arbeten. Till exempel köra åkgräsklippare, handskas med häcksax eller utföra tunga lyft.
 • Om ungdomen ska hantera pengar måste en handledare vara närvarande.
 • Ungdomen får inte arbeta med demenssjuka.
 • Handledaren ansvarar för att feriearbetarens arbetsuppgifter anpassas till ålder, mognad och förmåga.

Mer information om vad en ungdom under 18 år får arbeta med finns i Arbetsmiljöverkets förerskrift om Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2018:8)  och deras broschyr Så får barn och ungdomar arbeta.

Hur anmäler ni intresse av att ta emot en feriepraktikant?

Ni som anger att ni kan ta emot feriearbetare behöver uppge:

 • Namn och kontaktuppgifter på kontaktperson för föreningen (ansvarig)
 • Namn och kontaktuppgifter på handledaren till feriearbetaren/feriearbetarna
 • Vilken period ni kan ta emot feriearbetare
 • Hur många ni kan ta emot respektive period
 • Ort och arbetsplats för placeringen
 • Arbetsuppgifter för den/de platser ni erbjuder

Här kan ni anmäla er förening ifall ni är intresserade av att ta emot feriepraktikanter. Anmäl ert intresse senast den 31 januari.