Frågor och svar om feriepraktik

1. Frågor om ansökan

Vem kan söka feriepraktik?

Du som är född år 2004, 2005 eller 2006 och som är skriven i Oskarshamns kommun har möjlighet att söka feriepraktik 2022. Under den anställningsperioden får du inte ha andra anställningar.

När och hur kan jag ansöka om feriepraktik 2022?

Den 7 februari öppnar ansökningar till årets feriepraktiklatser. Du ansöker via www.oskarshamn.se/jobb senast den 28 februari.

Jag skrev fel i ansökan, kan jag ändra själv?

Ja, du kan gå in och ändra det som inte stämmer om du har valt att ansöka genom att skapa konto i Visma Recruit, annars kan du kontakta oss på ferie.oskarshamn@oskarshamn.se så hjälper vi dig.

Hur stor är chansen att jag får feriepraktik?

Det kan vi tyvärr inte svara på, det beror helt på hur många som ansöker i förhållande till antalet platser.

Har jag större chans att få feriepraktik om jag kryssar i flera arbetsområden?

Självklart har du det eftersom vi lottar alla arbetsområden – du kommer då att vara med i flera lottningsomgångar.

Har jag större chans att få feriepraktik om jag kryssar i flera perioder?

Visst har du det eftersom vi lottar alla perioder och du deltar då i flera lottningsomgångar.

Måste jag ha tidigare erfarenheter?

Nej, här är chansen för dig att få din första arbetslivserfarenhet.

Hur lång period kommer jag jobba?

Du kommer att arbeta 6 timmar per dag i tre veckor.

Kan jag ordna min egen plats eller måste jag bli placerad?

För att få en ferieplats i kommunen måste du blivit lottad och tilldelad den av oss – du kan alltså inte själv "hitta" en ferieplats.

Behöver jag gå med i facket?

Nej.

2. Frågor som rör ditt erbjudande om tjänst

När får jag veta om jag fått en feriepraktikplats?

Du kommer att få ett mejl senast under vecka 9 om du har fått en plats lottad till dig och du behöver tacka ja senast den 14 mars. Har du inte haft turen på din sida i lottningen så får du inte något mejl. Vi kommer att hålla en andra lottning vecka 11 för de platser där vi fått återbud efter första lottningen. Du som får en plats under andra lottningen kommer få ett mejl samma vecka. Den 4 april är då sista datum för att tacka ja till sin lottade ferieplats, och efter det kommer alla som tyvärr inte fått någon ferieplats att få mejl om det.

Vad behöver jag göra om jag har fått en plats?

Om du får en plats kommer du att få reda på det via mejl. I mejlet finns instruktioner om hur du går tillväga för att tacka ja eller nej till din plats.

Hur fördelas jobben?

Ferieplatserna fördelas genom lottning bland de som sökt med hänsyn till antal platser och ungdomarnas önskemål.

Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?

Det kan vara så att ni är många som önskar samma period och arbetsområde. Lotten avgör vem som får vilken plats. Om det finns någon plats kvar som ingen, mot förmodan, har sökt så lottas även dessa ut. Har du svarat att jag kan tänka mig alla områden så kan detta leda till en ferieplats för dig.

Kan jag byta jobb?

Eftersom alla platser lottas ut efter önskemålen så har vi tyvärr ingen möjlighet att byta jobb mellan de som sökt.

Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?

Tyvärr inte. Du måste i så fall tacka nej till din plats.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?

Ja, om du får instruktioner om att du behöver lämna utdrag ur belastningsregistret är det för att du kan komma i kontakt med barn under din feriepraktik, och då behövs det.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?

Du beställer ett utdrag via polisens hemsida som heter "Registerutdrag för dig som ska arbeta inom skola eller förskola". Tänk på att det kan ta tid att få hem detta utdrag. Utan det kommer du inte att få skriva på ditt anställningsavtal och utan ett påskrivet anställningsavtal får du heller inte arbeta. Beställ därför intygen direkt när du blivit erbjuden feriepraktik. 

Vad ska jag göra med belastningsregistret?

Du ska lämna in det  i Servicecenter i Stadshuset senast den 28 mars. Adressen är Varvsgatan 8, Oskarshamn. Du som har blivit lottad till en ferieplats i andra utlottningen  behöver lämna in det i Servicecenter senast 13 april.

Vad är belastningsregistret för något?

Det är ett register som polisen tillhandahåller och där kriminella handlingar förs in.

Varför fick jag inget jobb?

Du hade kanske bara otur i lottningen eller så hade du önskat för få perioder/arbetsplatser. Då minskar dina chanser.

Hur går det till att skriva anställningsavtal?

För att du ska få börja arbeta på din feriepraktikplats så måste du ha fyllt i en rad dokument. Dessa hittar du här på sidan under Blanketter och intyg och de finns även i mejlet där du blev erbjuden en ferieplats.

Du kommer att få en bestämd dag och tid av oss via mejl när du har tackat ja till din plats då du kommer att närvara vid en informationsträff.

Anställningsavtalet för påskrft kommer vi att skicka via post hem till dig.

Du behöver senast 28 mars (första lottningen) eller 13 april (andra lottningen) lämna in följande dokument i Servicecenter i Stadshuset. Adressen är Varvsgatan 8, Oskarshamn:

  • Utdrag ur polisens belastningsregister

Du behöver senast 10 maj lämna in följande dokument i Servicecenter i Stadshuset.

  • Samtycke till att teckna anställningsavtal (gäller för dig under 18 år)
  • Anställningsavtal 
  • Sekretessavtal

När och var börjar jag?

Din handledare kommer att ta kontakt med dig när du har sagt ja och anställningsavtalet är påskrivet. Ni kommer då överens om vart du ska gå din första arbetsdag och vad som gäller för just dig (eventuella arbetskläder, skor och så vidare). Tänk på att ha med dig din anhörighetsblankett ifylld till din första dag så att du kan lämna den till din handledare.

3. Frågor som rör tiden som du arbetar

Får jag ta ledigt under feriepraktiken?

Eftersom du inte arbetar så många timmar per vecka så önskar vi att du är på din arbetsplats då du har din arbetstid. Ledighet ges i undantagsfall i kontakt med din handledare.

Hur gör jag om jag inte trivs?

Alla dagar och alla uppgifter är kanske inte alltid lika roliga. Prata med din handledare och se vad ni kanske kan förändra.

Vilka arbetsuppgifter har jag?

Din handledare berättar för dig vad som ingår och hur du ska utföra dina uppgifter.

Vem är min handledare?

Det kommer du att få reda på när lottningen och anställningsavtalen är påskrivna. Din handledare kommer då att ta kontakt med dig.

Kan jag ha flera anställningar samtidigt som jag har feriepraktik?

Nej, under de veckor som du är anställd av kommunen som feriepraktikant får du inte arbeta på annan arbetsplats. Detta är lagstyrt.

Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?

Du meddelar din handledare detta eller någon annan som ni har kommit överens om.

Hur lång lunch får jag?

En lunch på en arbetsplats är 30 minuter. Den har man, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, rätt till senast efter 4,5 timmars arbete när man har feriepraktik. Lunchen ligger utanför arbetstid och är obetald.

Hur lång arbetstid har jag?

Du arbetar 6 timmar om dagen samt har en obetald lunch på 30 minuter, måndag–fredag.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Du tar kontakt med din handledare eller någon på arbetsplatsen. Är du sjuk flera dagar i sträck måste du ringa till arbetsplatsen varje dag.

Vad händer om jag missköter mitt arbete?

Det hoppas vi inte kommer att hända. Men skulle det vara så kan din anställning upphöra.

4. Frågor som rör din lön

Vilken lön får jag?

Lön för sommaren 2022 är:

  • 95 kronor per timme för ungdomar fyllda 18 år
  • 87 kronor per timme för ungdomar fyllda 17 år
  • 78 kronor per timme för ungdomar fyllda 15 och 16 år

Glöm inte att ta med dig din tjänstgöringsrapport (T3:an) varje dag till din arbetsplats så att handledaren kan fylla i den.

Vad händer med midsommarafton om jag blir lottad den perioden?

På midsommarafton är du ledig men du kan få arbeta in de 6 timmarna som du går miste om. De missade jobbtimmarna kan du, efter samråd med din handledare, sprida ut under dina övriga arbetsveckor. Viktigt! Du får dock inte arbeta mer än 7 timmar per dag + din lunch på 30 minuter.

Hur betalas lönen ut?

Din handledare ser till att din tjänstgöringsrapport (T3:an) kommer in till löneavdelningen. Ingen lön betalas ut utan din och arbetsgivare/handledares underskrift. Oskarshamns kommun har Nordea som bank för utbetalning av lön. Om du inte är kund hos Nordea måste du fylla i en blankett som låter Nordea flytta över lönen till din bank. Denna blankett kommer vi att mejla till dig när du tackat ja till din plats. Du ansvarar sedan själv för att skicka blanketten till Nordea.

När betalas lönen ut?

Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. Arbetar du i juni månad får du ut din lön i slutet på juli. Det du arbetar i juli kommer du att få utbetalt i augusti. Detta under förutsättning att din tjänstgöringsrapport (T3:an) är påskriven.

Måste jag betala skatt?

På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om när du behöver betala skatt i Sverige.

Vem kontaktar jag om jag fått fel lön?

Du tar kontakt med lon@oskarshamn.se.

5. Frågor som rör dina skyldigheter och rättigheter

Har jag något ansvar/skyldighet som feriepraktikant?

Ja, självklart. Till att börja med ansvarar du för att fylla i din ansökan på ett fullständigt sätt. Därutöver ser du till att följa de regler och lagar som råder, både de från Arbetsmiljöverket men även de som är kopplade till din arbetsplats. En annan del är att du måste hålla dig uppdaterad i ferieprocessen (via webbplats och mejl) samt se över att dina olika anställningshandlingar är ifyllda och klara i god tid. Självklart har du också ett stort personligt ansvar och skyldighet. Det innebär att du har ett gott bemötande mot den mångfald av människor som du möter under dina ferieveckor.

Har jag några rättigheter som feriepraktikant?

Ja, självklart. Dina rättigheter är även här kopplade till de regler och lagar som vi tidigare nämnt. Du som feriepraktikant ska bland annat känna trygghet, få vägledning och kunna växa i din roll som arbetstagare. Med andra ord, du ska få möjligheten att ta del av ett positivt arbetsklimat och känna dig väl omhändertagen på en av kommunens många arbetsplatser.

Kontakta oss
Feriegruppen