Tentamen på Nova

Kalender med siffran 10 inringat med ordet Exam skrivet i rött under.

Högskolestudenter med placering på Nova

Du som läser något av våra högskoleprogram på Nova ska anmäla dig till tentamen på din högskola.

Studerande på distansutbildning

Nova uppfyller Nitus kvalitetskriterier, vilket innebär att det ofta är möjligt för dig som läser en YH-eller en högskuleutbildningen/-kurs på distans utanför vårt eget utbud att skriva din tentamen hos oss. Detta förutsatt att ditt lärosäte godkänner det. Skicka en förfrågan i god tid så ger vi besked inom ett par dagar. Det är alltid ditt lärosätes tentamensregler som gäller även om du skriver på Nova. Behöver du särskilt pedagogiskt stöd måste du få det godkänt av ditt lärosäte innan du kontaktar oss.

För dig som bor eller arbetar i Oskarshamns kommun och läser en eftergymnasial utbildning med distansupplägg tar vi inte ut någon tentamensavgift. Övriga betalar en avgift på 600 kronor per tentamenstillfälle. Om du uteblir från tentamen och inte meddelar det senast dagen innan tar vi ut en expeditionsavgift på 200 kronor.

Tentamensförfrågan

Under tentamen

Kom ihåg att ta med legitimation och var beredd på att lägga ifrån dig ytterkläder, väska, mobiltelefon med mera på plats som anvisas av tentamensvakten. Behöver du ha något att äta och dricka under tentamen får du ta med det, men tänk på att det inte får störa de andra som skriver. På grund av luftburen jordnötsallergi tar vi inte in jordnötter eller spår av jordnötter i Novas lokaler.