Gymnasieskola

Välkommen till Oscarsgymnasiet!

Välkomna till läsårsstart måndagen den 21 augusti för åk 1. Samling i aulan kl. 8:30 för klassupprop för att sedan följa med respektive mentor till klassrum för mentorstid.

Tisdagen den 22 augusti är åk 2 och 3 välkomna tillbaka. Samling blir i respektive mentorsklassrum. Instruktioner om var kommer finnas på tavlor utanför expeditionen.

Oscarsgymnasiet har ett brett programutbud med högskoleförberedande inriktningar och yrkesutbildningar, som även de kan ge högskolebehörighet.

Här kan du skaffa dig kunskaper och färdigheter inom det område som du brinner för, du får en grund för att gå vidare i livet och förutsättningar för såväl fortsatta studier som ett spännande yrkesliv.

Oscarsgymnasiet är Möjligheternas skola - vi satsar på Dig, framtiden och världen.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn
Peter Backhof
Verksamhetschef gymnasiet
Tfn: 0491-76 45 02