Kärnenergiberedskap

Beredskapsplan vid kärnenergiolycka

Oskarshamns kommuns uppgifter vid en eventuell kärnenergiolycka är att ansvara för en mottagningsstation för de som behöver utrymmas i Oskarshamn och att en kommunal krisledningsgrupp organiseras. I övrigt deltar räddningstjänsten och övriga kommunala förvaltningar i beredskapsorganisationen. Målet för säkerhetsarbetet vid Oskarshamnsverket är att förhindra att radioaktivitet läcker ut och når människor och djur i närheten.

Om det trots alla säkerhetsåtgärder skulle hända en olycka finns det en särskild beredskapsplan. Det är länsstyrelsen i Kalmar län som ansvarar för planering av kärnenergiberedskapen och olika skyddsåtgärder för att skydda allmänheten, bland annat varning och information. Kommunen medverkar i detta arbete.

På Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats finns information om hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig. 

Under 2018/2019 har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram ett förslag till nya beredskapszoner vid kärnkraftverken. Regeringen fastställde förslaget 2020. Under 2021 kommer de nya beredskapszonerna att implementeras för att träda i kraft 1 juli 2022.

För den lokala säkerhetsnämnden handlar det om att som statlig myndighet följa beredskapsplaneringen och inhämta information från berörda statliga myndigheter inom beredskapsorganisationen, länsstyrelsen och kommunen.