Bredband

Oskarshamns kommun har antagit Kalmar Läns bredbandsstrategi med målet att alla medborgare ska ha tillgång till 100 Mbit bredband senast år 2020. Vår egen bredbandsstrategi reviderades när det gäller målbeskrivningen och den knöts mot geografiska områden istället för som tidigare procentsatser.

Skrivningen blev nu: Som delmål ska följande områden i kommunen ha tillgång till 100 Mbit/s under 2017: Tätorterna i Påskallavik, Fårbo, Figeholm och Kristdala. De geografiska områdena Kristdala norra, Kristdala södra, Bockara – Korsvägen, Björnhult - Hammarsbo och Tjuståsa.

Kommunalrådet har ordet

Den digitala utvecklingen går snabbt nu och nyttan med en väl fungerade digital infrastruktur är det stor enighet kring. I Oskarshamn arbetar vi intensivt för att nå de högt uppsatta målen om att alla ska tillgång till bredband av hög standard. Vi behöver lägga stor vikt vid utbyggnaden på landsbygden de närmaste åren och det handlar lika mycket om att väcka intresse som att bygga nät. Vi har nått ett bra resultat genom att samverka med privata operatörer.

Framöver kommer kommunen behöva gå in med investeringsmedel för att bygga en säker kommunikation för de boende på landsbygden. I vissa fall är det till och med lönsamt för kommunen att investera i bredbandsanslutningar för att trygga tillsynen från socialtjänsten.

Det är viktigt för tryggheten i vårt samhälle att vi bygger ett säkert och stabilt nät. I det framtida samhället kommer kommunikation att vara både motorn och verktyget i vårt liv. Vi ser hur de senaste åren förändrat vår situation och anar hur den framtida utvecklingen kommer att se ut.

Det är viktigt att vi tar vara på de styrkor vi har och att vi låter förändringarna bli en del av den snabba process som pågår. Mindre fel och större effektivitet med hjälp av direktkommunikation och digitaliserad hantering av kommunala ärenden kommer att förenkla och snabba upp hanteringen. Både för kommuninvånarna och den kommunala organisationen.

Andreas Erlandsson, kommunalråd