Fiber på Oskarshamns landsbygd

Tätorten Oskarshamn samt de mindre tätorterna på landsbygden har tillgång till fiber. Även flera områden i anslutning till tätorterna har också tillgång till fiber. Den fortsatta utbyggnaden av fiber på landsbygden sker i samverkan med IP-Only där Oskarshamns kommun bygger en del av den kanalisation som behövs för att kunna erbjuda ytterligare hushåll och företag en fiberuppkoppling. Utbyggnaden pågår under 2020-2025.

Hur beställer jag en fiberuppkoppling?

Försäljningen av fiber sker via IP-Only. På IP-Onlys webbplats kan du beställa fiber. Första steget är att skriva in din adress för att se vilket fiberområde du tillhör. Genom att skicka in ett avtal så har du beställt en fiberanslutning. Du blir bunden vid ditt avtal först när du får tillbaka en bekräftelse och då har du dessutom 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen. Bekräftelsen får du när det börjar närma sig en byggstart för just ditt område. Du kommer då även att bli kontaktad av en installatör som planerar var fibern ska dras in på din tomt och var medieomvandlaren ska placeras i ditt hus.

Är du osäker om du verkligen behöver en fiberuppkoppling kan du välja att endast installera fiber i ditt hus men låta bli att köpa ett abonnemang. Då har du gjort en investering i ditt hus för framtiden men får inga ytterligare kostnader förrän den dagen du köper ett abonnemang via fibern för internet, TV eller telefoni. Ofta är det under utbyggnadstiden som kampanjpriser kan erbjudas och för framtida installationer finns inte någon prisgaranti.

För att se vilka internet-, TV- eller telefonitjänster du kan köpa till din fiberuppkoppling se information på IP-Onlys webbplats.

Utbyggnadsplan

Pågående och planerad/projekterad utbyggnad så här långt:

  • Kristdala, etapp 1 och etapp 2
  • Glabo
  • Sporrek
  • Virkvarn

För statusuppdatering besök IP-Onlys webbplats.

Så här byggs nätet ut

Det är ett omfattande projekt, både ekonomiskt och tidsmässigt, att bygga ut fiber på Oskarshamns landsbygd, så det pågår ett febrilt arbete att projektera och planera utbyggnaden. Utbyggnaden är ett samverkansprojekt mellan Oskarshamns kommun och IP-Only vilket innebär att kommunen ska, där så krävs, bygga en nedgrävd kanalisation om flera mil och där den ena kanalisationen upplåts till IP-Only som i sin tur ser till att alla erbjuds en fiberuppkoppling. Ett utbyggnadsprojekt tar alltid hänsyn till möjligheten för, både nedgrävd och luftburen kanalisation, bevakar och söker utlysta statliga och regionala bidrag och identifierar och nyttjar planerade samförläggningar med andra aktörer.

Kommunen genomför en upphandling av entreprenaden för själva kanalisationen. I planeringen och projekteringen ingår bland annat att söka tillstånd från Trafikverket och teckna nyttjanderättsavtal med alla berörda markägare. Ni som är markägare och blir berörda kommer därför att bli kontaktade av Oskarshamns kommun genom vår underleverantör.