Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddet ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddet omfattar även skydd mot terroristbrott. 

Sedan mitten av 1990-talet har säkerhetsskyddet i kommunen inte varit prioriterat. På senare tid har det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld försämrats, och som en följd av detta jobbar säkerhetsavdelningen nu i stigande omfattning med frågor som rör kommunens säkerhetsskydd. 

Om du har frågor rörande kommunens säkerhetsskydd kan du kontakta kommunens säkerhetschef.

Kontakt
Lars Blomberg
Säkerhetschef
Telefon: 0491-880 00