Oskarshamns kommuns lokala brottsförebyggande råd

Arenan för samverkan mellan kommunen, polismyndigheten och andra aktörer för ett tryggare Oskarshamn

Det förebyggande arbetet i Oskarshamns kommun ska präglas av att alla människor ska känna att de kan leva livet tryggt och aktivt i kommunen. Det är också brottsförebyggande rådets fokus.

Rådet sammanträder minst 4 gånger om året. Ordförande är kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Rådet består av representanter från:

 • Politiska majoriteten
 • Politiska oppositionen
 • Attraktiva Oskarshamn
 • Bildningsförvaltningen
 • Byggebo AB
 • Kommunledning/Kommunledningsförvaltningen
 • Lokalpolisområde Västervik
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Tekniska kontoret

Syftet med Oskarshamns brottsförebyggande råd är att:

 • vara ett nätverk för samhällsaktörer i brottsförebyggande frågor
 • verka för att brottsförebyggande frågor integreras i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar
 • inhämta och bearbeta ny kunskap om det brottsförebyggande arbete som bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • vara opinionsbildare och kunskapsspridare inom det brottsförebyggande verksamhetsområdet
 • medverka i arbetet med att ta fram Polisens medborgarlöften

Det brottsförebyggande rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen, men det samordnande ansvaret liksom rådets kansli ligger hos bildningsförvaltningens ungdomsenhet.