Piano och keyboard

Närbild på händer som spelar piano.

(Kan börja spelas från årskurs 3)

Du kan från årskurs tre och uppåt välja att spela piano. Du måste då ha tillgång till ett instrument i hemmet. Pianot du använder hemma behöver inte vara ett akustiskt piano. Det finns möjlighet att istället köpa eller hyra digitalpianon eller keyboards i musikaffärerna. De måste dock ha normalstora tangenter och ha minst fem oktaver. Prata med läraren så får du tips på bra instrument. 

Det instrument som mest liknar ett vanligt akustiskt piano är digitalpianot. Det är anslagskänsligt, det vill säga man kan spela både starkt och svagt och dessutom har det "vägda" tangenter, vilket innebär att det är ett visst motstånd när man trycker ner tangenten.

Det är bra på flera sätt, dels tränar man upp tekniken på ett helt annat sätt än på ett keyboard, dels slipper man uppleva att det är så stor skillnad när man kommer till lektionen (de instrument som vi använder i undervisningen är framförallt akustiska pianon eller digitalpiano).

Vi har som mål på kulturskolan att alla ska få möjlighet att spela i någon form av ensemble. När det gäller pianot så har det handlat om till exempel fyrhändigt spel med någon annan pianist, att ackompanjera något annat instrument eller kanske någon annan mindre instrumentgrupp. Den möjligheten finns fortfarande men nu kan pianisterna även spela med i någon av våra Pianoorkestrar eller i en av Afrogrupperna (läs mer om detta under sidan Ensemble, orkester och kör).