Slöjdklubben

Närbild på trähyvel med lite spån bredvid.

Slöjdklubben kallar vi denna verksamhet som vänder sig till barn och unga som är mellan 7 och 14 år. Deltagarna får möjlighet att upptäcka och utforska naturmaterial så som ull, lin och olika träslag. I gemenskap med andra barn och ungdomar ges möjligheten att utveckla sin förmåga att skapa i slöjdens material och ta del av slöjden som ett kulturarv.

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. I slöjdklubben ges det tid att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling. I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet.

Kursen är i Skaparverkstan på Kulturhuset i Oskarshamn på ojämna veckor tisdagar klockan 16.30–18.45, alltså varannan vecka.

Detta är ett samarbete mellan kulturskolorna i Kalmar län och Kalmar läns hemslöjdsförening och görs i det första läget utan kursavgift.