Sevesoanläggningar

Sevesoanläggningar inom Oskarshamns kommun

Inom kommunens geografiska område finns det ett antal anläggningar som innefattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad sevesolagstiftningen. Några av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Mer information om sevesolagstifnintngen och vilka anläggningar det gäller i Oskarshamns kommun hittar du på Räddningtjänsten Sydosts webbplats.

Kontakta oss
Räddningstjänsten Sydost
Tfn: 0480-45 75 10
E-post: info@rtso.se

Webbplats: www.rtso.se