Fritidskontoret

Två kanotister på Norrån i Figeholm, gästhamnen i bakgrunden.

Din fritid – vårt uppdrag

Till fritidskontoret kan privatpersoner, företag, föreningar och turister vända sig med frågor som rör fritidsverksamheten i vår kommun.

Flera av våra anläggningar ansvarar vi själva för medan andra anläggningar är utarrenderade som exempelvis campingplatser och gästhamnar. Föreningslivet hjälper oss med skötsel och tillsyn av bland annat badplatser och sporthallar.

Exempel på anläggningar som fritid ansvarar för är: Arena Oskarshamn, badplatser, motionsspår, fotbollsplaner, campingplatser, motionsleder och sporthallar. Vi ansvarar också för de fyra kommunalt drivna fritidsgårdarna i Oskarshamns kommun.

Fritidskontoret fördelar kommunala föreningsbidrag till föreningar inom fritidssektorn. Föreningar med ungdomsverksamhet prioriteras enligt bidragsriktlinjerna.

Kontakta oss
Fritidskontoret
Tfn: 0491-882 01
Besöksadress:
Döderhultsvägen 5
572 31 Oskarshamn

Måndag-torsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-15.00

Daniel Stenberg
Fritidschef
Tfn: 0491-880 00
Olof Eriksson
Anläggningschef
Tfn: 0491-880 00
Maria Norberg
Fritidsgårdschef
Tfn: 0491-880 00