Allmänhetens arena

Entré till idrottsparken Oskarshamn

Allmänhetens Arena syftar till att skapa goda möjligheter för alla att utöva spontanidrott. Att besöka anläggningen under allmänhetens tider är gratis. Arena Oskarshamn erbjuder allmänhetens tider för skridskoåkning, inlinesåkning samt fotboll och löpning.

All organiserad träning ska bokas. Med organiserad träning menas att en grupp har avtalat en tid för ledarledd träning.

Respektera bokade tider, då har endast den bokade tillgång till idrottsparken.

Bokning sker på telefon 0491-882 01 eller fritidskontoret@oskarshamn.se