LOK-stöd regler

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Aktivitetsstöd kan sökas av ideella föreningar som har blivit godkända som bidragsberättigade av bildningsförvaltningen Aktivitetsstödet grundar sig på deltagartillfällen för barn och ungdomar i åldern 7–25 år och för funktionshindrade som äldre än 25 år.

Aktivitetsstöd kan ofta även sökas hos er riksorganisation. Regler och åldersgrupper kan dock skilja. Ta kontakt med er riksorganisation för information och regler för statligt aktivitetsstöd.

Idrottsföreningar anslutna till RF behöver endast redovisa till Riksidrottsförbundet eftersom Oskarshamns kommun tar del av de uppgifter som föreningarna har redovisat dit.

Exempel på bidragsberättigad aktivitet:

 • träning
 • läger
 • tävlingar/matcher
 • föreningsmöten/träffar
 • trivselaktiviteter
 • övrigt
   

Följande är inte bidragsberättigat:

 • kommersiella arrangemang (danser bingo och basarer)
 • studiecirkelverksamhet (får stadsbidrag från annat håll)
   

Villkor:

Aktiviteten ska pågå minst 60 min (inklusive omklädning)
Gruppen ska innehålla minst tre deltagare i åldern 7–25 år, (max 30 i en grupp). Handikappföreningar får även räkna deltagare som är 26 eller äldre.
Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare men får inte vara yngre än 13 år.
Deltagaren måste vara medlem i föreningen. Deltagare i ”prova på” aktiviteter i rekryteringssyfte får dock räknas med.
Aktiviteten måste vara ledarledd.
 

Vad gäller vid redovisning?

Närvarokorten sammanställs på en särskild redovisningsblankett. Senast den 1 mars ska redovisning av lokalt aktivitetsstöd vara Oskarshamns kommun tillhanda.

Föreningen kan bli ålagd en kontroll. Därför ska närvarokort och ansökan förvaras av föreningen i åtta år. Observera att för sent inkommen ansökan inte är berättigad till bidrag. Utbetalning av aktivitetsstödet sker i samband med föreningsbidraget under april/maj.