Bidrag fritidsföreningar

Ansökan om bidrag 2023

Fritidsföreningarnas bidragsansökningar handläggs av fritidskontoret. Föreningsuppgifter som ligger till grund för ansökan om bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och skickas in till fritidskontoret senast den 1 mars.

Endast årsmötesprotokoll för 2023 ska bifogas ansökan. Bortse därmed ifrån att det på blanketten står att verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret ska bifogas. Är föreningens årsmöte efter den 1 mars skickar ni in årsmötesprotokollet så snart ni har haft ert årsmöte.

Kommunalt Lokalt aktvitetsstöd (LOK-stöd)

RF-anslutna idrottsföreningar Redovisar deltagartillfällen för åldersgruppen 7–25 år. Behöver endast redovisa till Riksidrottsförbundet då Oskarshamns kommun tar del av de uppgifter som lämnats dit.

Övriga föreningar Redovisar deltagartillfällen för åldersgruppen 7–25 samt för funktionshindrade 26 år och äldre.

Redovisning för perioden 1 januari–31 december ska skickas in senast den 1 mars följande år.

Lovbidrag

Bidraget avser att stödja ungdomsaktiviteter ordnade av föreningar under sport-, höst-, påsk- och sommarlov. Under sport- och höstlov ställs även vissa av kommunens gymnastiksalar kostnadsfritt till föreningslivets förfogande.

Bidrag kan utgå med 400 kronor per heldag (8 timmar) och 200 kronor per halvdag (4 timmar). Max 4 000 kronor per förening och år.

Redovisning av gonomförd verksamhet ska göras på särskild blankett.

Ledarutbildningsbidrag

Bidraget gäller för kurser om minst två dagar som är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare. Anskökan ska göras på särskild blankett som ska vara Fritidskontoret tillhanda senast en månad efter avslutat kurs.

Ansökan ska kompletteras av kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift.

Bidrag utgår med 300 kronor per dag. Max 1 500 kronor per kurs. Max 10 000 kronor per förening och år.

Kontakta oss
Fritidskontoret
Tfn: 0491-882 01
Besöksadress:
Döderhultsvägen 5
572 31 Oskarshamn

Måndag-torsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-15.00

Jonas Ström
Fritidskonsulent
Tfn: 0491-880 00