Bidrag fritidsföreningar

Ansökan om bidrag

Fritidsföreningarnas bidragsansökningar handläggs av fritidskontoret. Föreningsuppgifter som ligger till grund för ansökan om bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och skickas in till fritidskontoret senast den 1 mars.

Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättlse för senaste verksamhetsåret bifogas. År 2020 ska dessutom de föreningar som bedriver ungdomsverksamhet  bifoga föreningens drogpolicy. Är föreningens årsmöte efter den 1 mars kan dessa handlingar skickas in snarast efter årsmötet.

Kommunalt Lokalt aktvitetsstöd (LOK-stöd)

RF-anslutna idrottsföreningar Redovisar deltagartillfällen för åldersgruppen 7–25 år. Behöver endast redovisa till Riksidrottsförbundet då Oskarshamns kommun tar del av de uppgifter som lämnats dit.

Övriga föreningar Redovisar deltagartillfällen för åldersgruppen 7–25 samt för funktionshindrade 26 år och äldre.

Redovisning för perioden 1 januari–31 december ska skickas in senast den 1 mars följande år.

Lovbidrag

Bidraget avser att stödja ungdomsaktiviteter ordnade av föreningar under sport-, höst-, påsk- och sommarlov. Under sport- och höstlov ställs även vissa av kommunens gymnastiksalar kostnadsfritt till föreningslivets förfogande.

Bidrag kan utgå med 400 kronor per heldag (8 timmar) och 200 kronor per halvdag (4 timmar). Max 4 000 kronor per förening och år.

Redovisning av gonomförd verksamhet ska göras på särskild blankett.

Ledarutbildningsbidrag

Bidraget gäller för kurser om minst två dagar som är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare. Anskökan ska göras på särskild blankett som ska vara Fritidskontoret tillhanda senast en månad efter avslutat kurs.

Ansökan ska kompletteras av kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift.

Bidrag utgår med 300 kronor per dag. Max 1 500 kronor per kurs. Max 10 000 kronor per förening och år.