Aktuellt och nyheter föreningsliv

Föreningsriksdag

Årets Föreningsriksdag arrangeras sedvanligt på Forum i Oskarshamn, kvällstid den 30 november. Inbjudan har skickas till alla föreningar registrerade hos bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun.

Övernattning

Vid tillfällig övernattning i lokal eller anläggning som inte är avsedd för det ska det anmälas till räddningstjänsten.

Anmälan tillfällig övernattning

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun samt SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamns kommun, för både boende och besökare. 

Läs mer om Föreningslyftet