Discgolfbana

I stadsparken i Oskarshamn i närheten av utomhusscenen hittar du discgolfbanan. Ett kul och annorlunda sätt att röra på sig. Se en översiktsbild av hela banan.

Spelregler

Visa alltid hänsyn mot andra besökare på banan. Kasta aldrig ut på ett hål om några spelare framför er inte är färdiga med hålet.

Respektera att det även finns andra personer som nyttjar parken. Kasta aldrig om du inte är säker på att ditt kast inte riskerar att träffa någon annan.

Spelregler

Hål 1

Nu börjar din runda. Tänk på att visa respekt mot andra besökare i parken genom att inte kasta när någon riskerar att träffas av din disc. Lycka till!

Karta över hål 1

Hål 2

Banans enda Par 4. Discen måste passera på höger sida om markerat träd på kartan. Passerar discen på vänster sida, gå till markerat träd och ta ett pliktkast.

Karta över hål 2

Hål 3

Bara ett enkelt kast mot tennisplanen? Se efter så ingen fotgängare på gångbanan riskeras att bli träffad.

Karta över hål 3

Hål 4

Låt inte vattenhindret göra dig nervös. Detta är förmodligen banans lättaste chans till birdie.

Karta över hål 4

Hål 5

Banans längsta hål. Här krävs det bra teknik och skicklighet för att kunna protokollföra en birdie.

Karta över hål 5

Hål 6

Svänger discen för mycket vänster? Prova en mer understabil disc. Svänger discen för mycket höger? Prova en mer överstabil disc. (Tvärtom om du är vänsterhänt)

Karta över hål 6

Hål 7

Bara tre hål kvar att spela. Se till så att de spelare som är framför er har lämnat hålet innan ni kastar ut.

Karta över hål 7

Hål 8

Här finns det flera alternativ att nå korgen. Om andra parkbesökare vistas i kastriktningen, gör det tydligt att ni vill kasta innan det görs.

Karta över hål 8

Hål 9

Lycka till på sista hålet. Snart dags att summera resultatet. Ett proffs spelar banan på ungefär 21 eller 22 kast. Hoppas ni hade en trevlig runda.

Karta över hål 9