Spontana aktiviteter

Anläggningar för spontana aktiviteter är anläggningar som inte behöver bokas eller kostar något att använda.