Boka en av stadens scener

Scenen är din!

I Oskarshamn finns fyra kommunala scener. Alla har möjlighet att boka och använda scenerna kostnadsfritt för att ordna konserter, teatrar eller andra uppträdanden – vad du väljer att fylla scenen med är upp till dig.

Scenerna du kan boka finns på:

  • Lilla torget
  • Döderhultarns plats
  • Stadsparken
  • Biblioteksscenen (inne på stadsbiblioteket)

Kontakta kulturhuset@oskarshamn.se för att få mer information om scenernas storlek och detaljer kring elektriciteten.

Att boka en scen

  • Alla scener bokas genom Kulturhuset via kulturhuset@oskarshamn.se
  • Kostnaden är 0 kr.
  • Tillgång till el finns på samtliga scener och ingår utan kostnad.
  • Möjlighet till väderskydd (tält 3x3 meter) kan i vissa fall ordnas. Den som vill låna ett tält får själv hämta ut och montera samt lämna tillbaka i samma skick. Tält bokas i mån av plats på samma mejladress som scenen och det är kostnadsfritt att låna tältet.
  • Scenen på Lilla torget kan göras om på olika sätt beroende på hur modulerna placeras. Detta planeras tillsammans med Tekniska kontoret inför ett evenemang och en kostnad kan komma att tas ut för arbetet med att bygga om scenen.
  • Evenemang på scenerna utomhus kräver polistillstånd. Den som är ansvarig för evenemanget är ansvarig för att ordna med polistillstånd.

Bra att veta