Hembygdsgårdar

1. Bråbygden med Naturum i Bråbo

Bråbygden är en kulturbygd med 14 små byar där det gamla odlingslandskapet har bevarats. Vandringsstigar går genom beteshagar och slåtterängar med hamlade träd och gärdesgårdar. I Bråbo Naturum, i det gamla skolhuset, visas utställningar. I trädgården växer gamla nytto- och prydnadsväxter.

2. Naturum i Bråbo, Hamnmagasinet i Figeholm

Figeholms Sjöfartsmuseum är inrymt i ett magasin från 1800-talets början. Samlingarna består av bland annat bilder, redskap och allmogebåtar. Här finns också inom- och utombordsmotorer samt en pålkran av trä.

3. Petter-Larsgården i Bockara

Bockara Bygde- och Samhällsförening har sitt säte i Petter-Larsgården som är en bondgård från 1700-talet. Samlingarna består av närmare 500 gamla arbets- och hushållsredskap. I Petter-Larsgården finns även ett skolmuseum med ett tusental gamla böcker från skolans bibliotek. 

4. Kristdala hembygdsgård

Nära kyrkan i Kristdala samhälle ligger hembygdsgården. I byggnaderna visas möbler, textilier, redskap och föremål från tidig industri. I husen finns bland annat skrädderi, garveri och skomakeri. Äldre lantbruksredskap och råoljemotorer visas på logen. Föreningen har även hand om Högalund och Möllekulle kvarn. 

5. Figeholms hembygdsgård

Hembygdsgården är inrymd i "Kareten", en stuga som flyttats från torget till hembygdsparken på Fighultsberget. I stugan visas föremål som berättar om sjömännens och skeppsbyggarnas Figeholm. I parken finns också ett timrat utedass från 1700-talet med spetsigt tak och sju sittplatser. 

6. Misterhults hembygdsgård

Hembygdsgården ligger i Misterhults samhälle, i närheten av kyrkan. I hembygdsparken finns 17 olika byggnader. Här visas bland annat boendemiljöer från 1800-talet och redskap för fiske, stenhuggari och jordbruk. Hembygdsgården har mer än 2000 föremål som speglar bygdens liv. Misterhults hembygdsgård

7. Ishults tingshus

I Ishults Tingshus hölls ting i drygt 200 år. Numera är Tingshuset med arresten museum och byggnadsminne. 

8. Fridhems skol- och bygdemuseum

Museet är inrett i ett hus från 1864 med inventarier från början av 1900-talet. Här finns bland annat kateder, orgel, kulramar och snickarbänkar. Till samlingarna hör också skolplanscher och skolkort.

Kontakt
Kulturhuset
Telefon: 0491-880 40
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18–20
572 55 Oskarshamn
Marcus Persson
Kulturchef
Telefon: 0491-880 00