Nyhetsarkiv

Filtrera listning

 • I dag 08:10

  Kan du hjälpa till?

  Nu behöver vi hjälp att få fram material för att kunna göra egentillverkade visir till de som arbetar inom vård och omsorg. Detta eftersom det är stor brist på skyddsmaterial. Nu gör vi vad vi kan...

 • 24 mars 2020

  SMS-låsning toaletter

  På grund av omfattande skadegörelse kommer de offentliga toaletterna i stadsparken och vid gamla resecentrum förses med SMS-låsning under våren. Kostnaden kommer att bli 5 kr per besök.   

 • 3 mars 2020

  Coronaviruset - här hittar du information

  Coronaviruset och covid-19 Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. Bedömningen är nu att risken för en allmän...

 • 21 februari 2020

  Oskarshamns kommun växer

  När SCB sammanställt siffrorna står det klart att det pekar uppåt för Oskarshamns kommun, som ökade befolkningen med totalt 174 personer under 2019. Vi var vid årets slut 27 102 invånare i...

 • 18 februari 2020

  Scenen är din!

  Scenen är din! I Oskarshamn finns fyra kommunala scener. Alla har möjlighet att boka och använda scenerna kostnadsfritt för att ordna konserter, teatrar eller andra uppträdanden – vad du väljer att...

 • 27 januari 2020

  En vecka för barnen

  Hej föreningar och organisationer! 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta betyder att barns roll som rättighetsbärare ytterligare stärks. Vi på Oskarshamns kommun vill uppmärksamma...

 • 26 januari 2020

  Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Information från Pensionsmyndigheten. Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och...

 • 15 januari 2020

  Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

  Från den 1 januari 2019 reviderades lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter för dessa grupper stärks ytterligare. Kommuner är nu exempelvis...

 • 14 januari 2020

  Trafikverket arbetar på E22

  Information från Trafikverket Trafikverket bygger om trafikplatsen Södra för att förbättra trafikflödet. Så påverkas du som trafikant Det kommer att vara begränsad framkomlighet och sänkt hastighet...

 • 9 januari 2020

  Oskarshamns kommun har infört kompiskort för personer med funktionsvariationer

  Kompiskortet är en möjlighet för dig som har en funktionsvariation att tillsammans med en kompis ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Du bestämmer vem som följer med, det kan vara en vän, en...

 • 8 januari 2020

  Barnrättslagen – för barnens bästa

  Nu stärks arbetet med barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att FN:s barnkonvention som Sverige ratificerade år 1990 nu får en ännu starkare ställning...

 • 2 januari 2020

  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

  Vi är glada över det goda resultat vi fått i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Enkäten görs årligen av Socialstyrelsen och i två delar, en för hemtjänst och en för särskilt...