Nyhetsarkiv

Filtrera listning

 • 28 september 2022

  Hälsa och gemenskap 2022 – en mässa för gemenskap, energi och inspiration

  Välkommen till en eftermiddag med tema hälsa och gemenskap.  Vi vet att såväl äldre som personer med funktionsnedsättningar fått ta ett stort ansvar som riskgrupper under pandemin genom att de tidigt...

 • 26 september 2022

  Inkomstkontroll för 2020

  Nu har vi kontrollerat avgifter för förskole- och fritidshemsplacering utifrån inkomst för året 2020. Om du har fått ett brev om detta har du betalat för lite för barnomsorgen för år 2020, i...

 • 26 september 2022

  Varierat vattentryck i Bockara fram till mitten av oktober

  Med start den 28 september genomförs underhållsarbeten vid Bockara vattenverk. För hushåll som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp kan detta innebära variation i vattentrycket under de...

 • 22 september 2022

  Ledig lägenhet vid Fredriksbergs herrgård

  Just nu har Oskarshamns kommun en ledig lägenhet vid Fredriksbergs herrgård. Lägenheten är på 90 kvadratmeter och har 4 rum och kök, på våning två.  Hyran ligger på 7 649 kronor per månad och...

 • 11 september 2022

  Preliminärt valresultat 2022

  Under kvällen och natten efter valdagen den 11 september räknar kommunen alla röster som kommit in under förtidsröstningen och valdagen. Det preliminära valresultat för valen till riksdag, regioner...

 • 27 augusti 2022

  Dags att söka ur Sven och Karin Bergs minnesfond

  Nu är det dags att söka ur Sven och Karin Bergs minnesfond. Du som studerar och är född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år kan söka medel ur...

 • 24 augusti 2022

  Är du senior och vill delta i en livsberättargrupp?

  Är du senior och vill vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv? Syftet med samtalsgruppen är att erbjuda en gemenskap som bryter ofrivillig ensamhet och ger ökad...

 • 24 augusti 2022

  Fastigheter på landsbygd får ändrad adress

  Enligt Svensk SIS standard för det som kallas belägenhetsadresser ska alla landsbygdsadresser bestå av ett bynamn, en siffra eller ett bynamn, gårdsnamn och en siffra. I Oskarshamns kommun finns det...

 • 15 augusti 2022

  Årlig trygghetsmätning skickas ut

  Vilka problem ser du som medborgare där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Detta är några av de frågor som polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd kommer att...

 • 8 augusti 2022

  Förbättrade förutsättningar för småföretagande i Oskarshamns kommun

  Förutsättningarna för småföretagande i Oskarshamns kommun har förbättrats avsevärt senaste året. Det visar en kartläggning som Småföretagarnas riksförbund genomfört bland landets 290...

 • 1 juli 2022

  Nya beredskapszoner från och med 1 juli

  Från och med 1 juli förändras beredskapszonerna runt Oskarshamns kärnkraftverk. Förändringen innebär att länsstyrelsen förberett och förnyat planeringen för statlig räddningstjänst och olika...

 • 23 juni 2022

  Uppdatering om kulturmiljöprogram för Oskarshamn stad

  Under vintern 2021 utfördes en förstudie med syfte att peka ut kulturhistoriskt intressanta områden i staden. Förstudien resulterade i flera områden som bör utredas vidare. Dessa områden finns...

 • 15 mars 2022

  Klart med anslag för att sanera Kopparverkstomten

  Naturvårdsverket har beslutat att Oskarshamns kommun får hela det sökta anslaget för att sanera Verkstaden 18, Kopparverkstomten. Totalt handlar det om 117,7 miljoner kronor. En del förberedelser...