Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype
aktuellt

Förvaltningen anser att IVO gjort en felaktig bedömning. Både kommuner och Socialstyrelsen upplever rättsläget som oklart. Målet har stor principiell betydelse och kan få konsekvenser för samtliga Sveriges kommuner. 

Oskarshamns socialförvaltning överklagar IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) föreläggande om vite. IVO förelade den 1 oktober 2014 kommunen att senaste den 19 januari 2015 vid vite om 1 000 000 kr säkerställa att de individuellt anpassade insatserna MI, Spelprogrammet, Väckarklockan, Vägen ut och Anhörigstöd föregås av utredning, bedömning och beslut.

Förvaltningen delar inte IVO:s bedömning att tillhandahållande av nu aktuella serviceinsatser står i strid med gällande lagstiftning eller utgör ett sådant missförhållande som avses i 13 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Förvaltningen menar att dessa insatser kan fås både utifrån att man fattat ett biståndsbeslut men också utan föregående utredning som service. Det är ett erbjudande till kommuninvånare med beroendeproblematik att själv kunna söka och få hjälp på ett enkelt sätt. Det är inte för att stänga ute kommunmedlemmar från verksamheter som man erbjuder detta utan för att ge möjligheter för kommunmedlemmar som annars inte skulle söka hjälp att på ett enkelt sätt ge hjälp i god tid. Insatserna är väl beskrivna och man vet vad det är man söker. Alla som har bekymmer med missbruk och beroende erbjuds detta.

Oskarshamns socialförvaltning och socialnämnd har organiserat stödet till kommuninvånarna utifrån detta förhållningssätt sedan 2008. Det handlar om att erbjuda lättillgänglig service, men att den enskilde alltid ska ha möjlighet att få sin sak prövad om så önskas.


Kontaktpersoner:

Elisabeth Larsson, Socialchef 
Telefon: 0491 88955  
This is a callto link

Annika Kratz, områdeschef Individ & familjeomsorgen
Telefon: 0491 88954
This is a callto link

Den 15/12 kl:17.30 får vi se henne på Lilla Torget. Med sig har hon idolvinnaren 2014 Lisa Ajax och Josefine Myrberg. Idolerna kommer bjuda på uppträdande med efterföljande skivsignering!

Mollie
Oskarshamns kommun, Varvsgatan 8, Box 706, 572 28 Oskarshamn, tfn: 0491-88 000, fax: 0491-88 790, This is a callto link Om cookies
uiqt|wBmtq{ijm|p5tiz{{wvHw{siz{piuv5{mmtq{ijm|p5tiz{{wvHw{siz{piuv5{muiqt|wBivvqsi5szi|%zHw{siz{piuv5{mivvqsi5szi|%zHw{siz{piuv5{muiqt|wBswuu}vmvHw{siz{piuv5{mswuu}vmvHw{siz{piuv5{m