Uppsökande verksamhet/ Livsberättargrupper

Två tanter i stadsparken sitter på en bänk och konverserar.

Uppsökande verksamhet

Som en del i det hälsofrämjande arbetet i kommunen, erbjuder vi ett personligt -hembesök till kommunens seniorer. Man behöver inte ha något aktuellt behov av hjälp eller stöd för att få ett hembesök. Hembesöket och informationsmötet är kostnadsfritt och helt frivilligt.

Under samtalet pratar vi om hälsa och vardagsliv, vad som påverkar vardagen och det som känns viktigt för just den vi besöker. Syftet med besöket är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och öka tryggheten genom information om vad man kan få hjälp med och hur man gör för att ansöka om hjälp. 

Om du har förslag och tips på hur Oskarshamns kommun kan jobba med för att förebygga ensamhet hos äldre och hur du ser på framtidens träffpunkter hör gärna av dig till oss.

Vid intresse av hembesök ring servicecenter 0491-88 000.

Livsberättargrupper

Är du senior och vill vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv?

Syftet med samtalsgruppen är att erbjuda en gemenskap som bryter ofrivillig ensamhet och ger ökad livsglädje.

Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang där du kan dela med dig av minnen, tankar och känslor med fokus på livsfrågor. Hur var det när du var liten och växte upp? Ungdomstid, vuxenliv och åldrande. Glädje och sorg. Besvikelser och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp.

Vi pratar också om vad vi kan göra för att ha ett så bra liv som möjligt här och nu och resten av livet.

Varje träff har ett tema som vi pratar och diskuterar kring. Foton, musik och avslappning är till stor hjälp för att öppna upp för minnen och tankar. Många fortsätter att träffas på egen hand efter att gruppen har avslutats.

Samtalsgrupperna leds av en gruppledare och består av 6–8 personer som träffas en gång i veckan under 10 veckor. Det är kostnadsfritt och fika ingår.

Anmälan

Anmälan om deltagande görs till servicecenter 0491-880 00 eller via e-post uppsokandeverksamhet@oskarshamn.se