Träffpunkter

Träffpunkter är mötesplatser i anslutning till kommunens servicehus eller i fristående lägenheter i kommunen där många äldre bor. Det är en verksamhet som är öppen för alla heltidspensionärer. Träffpunkterna bygger på delaktighet av deltagarna och ger goda tillfällen till sociala kontakter och aktiviteter. I månadsbladen för respektive träffpunkt hittar du vilka aktiviteter som erbjuds.

All personal, även vikarier, har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra vidare information om dig och dina personliga förhållanden till obehöriga.

Öppettiderna gäller från vecka 40

1. Centralorten

Elefanten

Besöksadress och telefon
Varvsgatan 21 | 0491-886 86 | Visa på kartan

Öppet måndag och tisdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30

Solbacka

Besöksadress och telefon
Mäster Palms väg 3 | 0491-886 66 | Visa på kartan

Öppet tisdag och onsdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30 

Kristineberg

Besöksadress och telefon
Ingenjörsvägen 32 | 0491-889 53 | Visa på kartan

Öppet måndag och fredag 10.00–11.00 och 13.00–14.30

Svalliden

Besöksadress och telefon
Konvaljevägen 3 | 0491-76 47 22 | Visa på kartan

STÄNGT

2. Ytterområden

Bockara

Besöksadress och telefon
Talldungevägen 2A | 0491-76 47 22 | Visa på kartan

Öppet torsdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30

Figeholm

Besöksadress och telefon
Nygatan 2 | 0491-889 53 | Visa på kartan

STÄNGT

Kristdala

Besöksadress och telefon
Nyhemsgatan 4 | 0491-886 86 | Visa på kartan

Öppet torsdag och fredag 10.00–11.00 och 13.00–14.30

Misterhult

Besöksadress och telefon
Mistravägen 5 (Misterhults församlingshem) | 0491-886 66 | Visa på kartan

STÄNGT

Påskallavik

Besöksadress och telefon
Stridsholmsvägen 3| 0491-76 47 13 | Visa på kartan

STÄNGT