Träffpunkter

Träffpunkter är mötesplatser i anslutning till kommunens servicehus eller i fristående lägenheter i kommunen där många äldre bor. Det är en verksamhet som är öppen för alla heltidspensionärer. Träffpunkterna bygger på delaktighet av deltagarna och ger goda tillfällen till sociala kontakter och aktiviteter. I månadsbladen för respektive träffpunkt hittar du vilka aktiviteter som erbjuds.

All personal, även vikarier, har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra vidare information om dig och dina personliga förhållanden till obehöriga.

Här finns våra träffpunkter:

1. Centralorten

Elefanten

Besöksadress och telefon
Varvsgatan 21 | 0491–886 86 | Visa på kartan

Öppet onsdag och fredag 09.30–15.30

Solbacka

Besöksadress och telefon
Mäster Palms väg 3 | 0491–886 66 | Visa på kartan

Öppet måndag och torsdag 09.30–15.30 

Kristineberg

Besöksadress och telefon
Ingenjörsvägen 32 | 0491–889 53 | Visa på kartan

Öppet onsdag och fredag 09.30–15.30

Svalliden

Besöksadress och telefon
Konvaljevägen 3 | 0491–76 46 96 | Visa på kartan

Öppet måndag 12.30–15.30

 

2. Ytterområden

Bockara

Besöksadress och telefon
Talldungevägen 2A| 0491–76 40 82 | Visa på kartan

Öppet torsdag 11.30–15.00

Figeholm

Besöksadress och telefon
Nygatan 2| 0491–76 47 45 | Visa på kartan

Öppet måndag 13.00–15.30

Kristdala

Besöksadress och telefon
Nyhemsgatan 4| 0491–76 47 22 | Visa på kartan

Öppet tisdag och fredag 10.00–15.30

Misterhult

Besöksadress och telefon
Hultgårdsvägen 7| 0491–76 40 83 | Visa på kartan

Öppet onsdag 13.00–15.00

Påskallavik

Besöksadress och telefon
Stridsholmsvägen 3| 0491–76 47 13 | Visa på kartan

Öppet tisdag 10.00–15.00

Månadsblad Träffpunkter