Träffpunkter

Träffpunkter är mötesplatser i anslutning till kommunens servicehus eller i fristående lägenheter i kommunen där många äldre bor. Det är en verksamhet som är öppen för alla heltidspensionärer. Träffpunkterna bygger på delaktighet av deltagarna och ger goda tillfällen till sociala kontakter och aktiviteter. I månadsbladen för respektive träffpunkt hittar du vilka aktiviteter som erbjuds.

All personal, även vikarier, har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra vidare information om dig och dina personliga förhållanden till obehöriga.

1. Centralorten

Elefanten

Besöksadress och telefon
Varvsgatan 21 | 0491-886 86 | Visa på kartan

Öppet tisdag och fredag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Solbacka

Besöksadress och telefon
Mäster Palms väg 3 | 0491-886 66 | Visa på kartan

Öppet måndag, onsdag och torsdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30. 

Kristineberg

Besöksadress och telefon
Ingenjörsvägen 32 | 0491-889 53 | Visa på kartan

Öppet måndag, onsdag och torsdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Svalliden

Besöksadress och telefon
Konvaljevägen 3 | 0491-889 53 | Visa på kartan

Öppet fredag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

2. Ytterområden

Bockara

Besöksadress och telefon
Tores väg 3 | 0491-76 47 22 | Visa på kartan

Öppet torsdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Figeholm

Besöksadress och telefon
Nygatan 2 | 0491-76 47 13 | Visa på kartan

Öppet måndag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Kristdala

Besöksadress och telefon
Nyhemsgatan 4 | 0491-886 66 | Visa på kartan

Öppet tisdag och fredag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Misterhult

Besöksadress och telefon
Mistravägen 5 (Misterhults församlingshem) | 0491-76 47 22 | Visa på kartan

Öppet onsdag en gång per månad 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Påskallavik

Besöksadress och telefon
Nedre lotsgatan 4 | 0491-76 47 13 | Visa på kartan

Öppet tisdag 10.00–11.00 och 13.00–14.30.

Kontakta oss
Katarina Bredhammar
Enhetschef Träffpunkter
Tfn: 0491-880 00