Verkstan

En verkstad med en massa verktyg prydligt upphängt på väggarna.

Verkstan gör enklare träarbeten exempelvis förvaringslådor. Utför brödleveranser från Bageri Kringlan och inköp. I Verkstan finns ett svetsrum, där det svetsas ihop bland annat underreden till mindre bord.

Verkstan har som uppgift att samla in ljuskoppar för återvinning. Aluminiummet säljs till förmån för Majblomman. Återvinningskärl finns utplacerade i restauranger och på Kringlan.

Verkstan, tillsammans med andra grupper inom Daglig verksamhet, säljer sina egenproducerade bakverk på marknader som hålls i egen regi. Dessutom finns försäljning i Kringlans lokaler.

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 64 | 0491-880 00 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss
Kotaiba Kholi
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn