Sinus

Vy från bryggan i småbåtshamnen.

Småbåtshamnen vid Ernemar. Bilden är tagen under en av våra utflykter.

Sinus riktar sig till deltagare som är i behov av extra stöd i den dagliga verksamheten.

Grunden i arbetssättet bygger på tydliggörande pedagogik (TPG). TPG möjliggör utvecklingen av alternativ kommunikation, exempelvis tecken som stöd, bilder, symboler eller digitala hjälpmedel. Dagen varieras utifrån den enskildes behov.

På Sinus erbjuds deltagarna olika sinnesrum. I rummen kan sinnena stimuleras och utvecklas. Andra aktiviteter kan vara social träning, utflykter, högläsning, sång och musik, bad och uppgifter vid arbetsbord.

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 64 | 0491-880 00| Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss
Kotaiba Kholi
Enhetschef
Tfn: 0491-880 00
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn